Петто одделение

Arsimi figurativ

Arsimi figurativ - 5

Arsimi muzikor

Arsimi muzikor - 5

Fizicko_5_alb.pdf

Arsimi shëndetësor dhe fizik - 5

ARSIMI TEKNIK

ARSIMI TEKNIK - 5

Fizicko_5_tur.pdf

Beden ve sağlik eğitimi - 5

Prirodni_nauki_5_tur.pdf

Doğa bilimleri - 5

Gjuhë shqipe

Gjuhë shqipe - 5

Јазик и култ. На влаците

Limba shi kultura a armanjlor - 5

Matematik

Matematika - 5

Matematika

Matematika - 5

Müzik eğitimi

Müzik eğitimi - 5

Resim eğitimi

Resim eğitimi - 5

Јазик и култ. На ромите

Romani chib - 5

Prirodni_nauki_5_alb.pdf

Shkencat natyrore - 5

Shoqëria

Shoqëria - 5

Sosyal bilgiler

Sosyal bilgiler - 5

Техничко образовање

TEKNİK EĞİTİMİ - 5

Turkce kitabim

Turkce kitabim - 5

Ликовно

Ликовно - 5

Likovno_5_srb.pdf

Ликовно образовање - 5

Македонски јазик

Македонски јазик - 5

Македонски јазик - заедниците

Македонски јазик (заедниците) - 5

Математика

Математика - 5

Математика

Математика - 5

Muzicko_5_srb.pdf

Музичко oбразoвање - 5

Музичко образование

Музичко образование - 5

Општество

Општество - 5

Opstestvo_5_srb.pdf

Општество (срб) - 5

Prirodni_nauki_5_srb.pdf

Природне науке - 5

Prirodni_nauki_5_mak.pdf

Природни науки - 5

Српски језик

Српски језик - 5

Техничко образование

ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ - 5

Техничко образовање

Техничко образовање - 5

Fizichko_5_mak.pdf

Физичко образование - 5

Fizicko_5_srb.pdf

Физичко образовање - 5