Новости

Добредојдовте на порталот за електронски учебници, проект на Министерството за информатичко општество.

Порталот претставува дигитална библиотека за чување, пребарување и разгледување на електронски учебници наменети пред сe за помлади посетители, ученици во основно и средно образование, но и за нивните наставници и родители. Со користење на современи технологии за дигитално публикување создадовме можност за бесплатно и исклучително пријатно искуство за читање на дигитални публикации и превземање на книги во било кое време и од било каде. Користењето на ресурсите на овој портал ќе им помогне на учениците во совладување на наставните содржини на еден иновативен и интересен начин, а на наставниците во подготовка и презентирање на наставниот материјал со помош на информатичките технологии.

Во иднина овој портал, прв од овој вид, ќе прерасне во основен ресурс за пристап до огромен број електронски учебници од едно централно место.

Ви посакуваме пријатна и успешна работа.

Нови учебници за III, IV, V, VI, VII и VIII одделение

Листата на достапни учебници од денес се зголеми за дополнителни 127 учебници, објавувајќи ги достапните учебници за III, IV, V, VI, VII и VIII одделение.

Нови учебници за V и VI одделение

Листата на достапни учебници од денес ја достигна бројката 103, објавувајќи ги достапните учебници за V и VI одделение од деветолетка.

Пуштен во употреба порталот за електронски учебници